Wyświetlacz LED, kolor zielony lub czerwony, 3 cyfry 20 cm

Wyświetlacz jest przeznaczony do pokazywania liczb z zakresu 0…999 przesyłanych za pomocą jednego z dwóch interfejsów szeregowych: RS232 lub RS485. W tym celu wykorzystuje nieskomplikowany protokół komunikacyjny, który pozwala na łączenie wyświetlaczy w zespoły, o własnych adresie, odbierające i wyświetlające przeznaczone dla nich dane. Wyświetlacz jest oferowany w formie modułu przeznaczonego do zamontowania we własnej obudowie, np. pylonie informacyjnym przy wjeździe na parking. Mocowanie płytki jest wykonywane za pomocą 8 śrub M3.

Wyświetlacz powinien być zasilany napięciem stałym, stabilizowanym +24V ze źródła o obciążalności około 600 mA (zaświecone wszystkie segmenty). Połączenie z systemem nadrzędnym powinno być wykonane za pomocą kabla – skrętki. W przypadku użycie interfejsu RS232 gwarantowana długość połączenia wynosi 30 metrów, przy użyciu interfejsu RS485 około 1000 metrów. Protokół komunikacyjny wyświetlacza procuje z pełnym dupleksem. Poprawność odebranych poleceń (wyłączenie wyświetlacza lub pokazanie określonej liczby) jest potwierdzana za pomocą komunikatu OK. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wyświetlacz pracował w konfiguracji bez potwierdzenia (dołączony za pomocą dwóch przewodów – RS232 lub trzech przewodów – RS485).

Wyświetlacz może pracować komunikując się z użyciem jednego z dwóch interfejsów: RS232 lub RS485 z pełnym dupleksem. Wyboru rodzaju interfejsu dokonuje się na etapie montażu wyświetlacza w aplikacji docelowej. W wypadku użycia interfejsu RS232 komunikacja odbywa się za pośrednictwem złącza DSUB-9. W wypadku użycia interfejsu RS485, komunikacja odbywa się za pomocą złącz – terminatorów („pod śrubkę”).