Detektor radarowy Herkules 2

Reaguje na obiekty przemieszczające się. Ma dwa wyjścia, z których jedno jest aktywowane po wykryciu pojazdu, a drugie po wykryciu pieszego. Aby czujnik radarowy zadziałał, obiekt musi zbliżać się lub oddalać od jego czoła. Po odpowiedniej konfiguracji czujnik reaguje również na ruch poprzeczny, jednak jest zalecane, aby pracował w trybie wykrywania obiektów zbliżających się lub oddalających. Pomiędzy czujnikiem a obiektem wykrywanym nie mogą znajdować się przeszkody metalowe, wibrujące, poruszane przez wiatr itp. Aby czujnik poprawnie rozróżniał osoby i pojazdy, musi być zainstalowany
na wysokości co najmniej 3 metrów. Stosowanay w aplikajach: liczników, sterowników parkingowych, kontroli dostępu. Uwaga! Reaguje tylko na obiekty będące w ruchu.
Podstawowe parametry:
- Nie wymaga zezwolenia na użycie. Pracuje z wykorzystaniem fal radiowych w paśmie ISM.
- Reaguje na zbliżanie się lub oddalanie obiektu do/od czoła czujnika.
- Może reagować na ruch poprzeczny, ale wówczas bez rozróżniania obiektów.
- Ma dwa wyjścia przekaźnikowe, z których w trybie podstawowym jedno jest aktywowane przez pojazdy, a drugie przez pieszych.
- Reaguje na obiekty metaliczna i niemetaliczne będące w ruchu.
- Sygnalizacja zadziałania za pomocą dwóch diod LED.
- Programowanie trybów za pomocą nadajnika pracującego w podczerwieni.
- Zasilanie 12...36V DC, 12...28V AC (typowo 24V DC dostarczane przez sterownik STA).

Strona internetowa producenta