Najczęściej zadawane pytania

Co powinienem zrobić, aby otrzymać ofertę na sterownik?

W celu sporządzenia oferty prosimy o przesłanie na adres wsparcie@ovbelectro.pl rzutu garażu, opisu projektu, szkicu lub innych materiałów umożliwiających ocenę możliwości zastosowania oferowanych przez nas urządzeń oraz wstępne wykonanie oferty. Typowo oferta jest składana na sterownik oraz jego komponenty, ponieważ naszym rynkiem docelowym są firmy instalatorzy. W poszczególnych wypadkach istnieje również możliwość wykonania montażu przez naszą firmę, chociaż nie jest to działanie typowe.

 

Chciałbym sterownik z funkcją wykonaną specjalnie dla mnie, czy jest możliwa realizacja takiego projektu?

Oczywiście. Sterowniki są nadzorowane przez programowalne jednostki centralne i mają budowę modułową. Zależnie od potrzeb, mogą realizować różne funkcje. Cena takiej modyfikacji wykonanej na specjalne życzenie klienta jest ustalana na drodze negocjacji.

 

Jaka jest długość gwarancji na sterownik?

Standardowo, gwarancja na nasze produkty jest udzielana na okres 2 lat od daty uruchomienia. Za dodatkową opłatą rzędu 10% ceny sterownika istnieje możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat. Naprawy gwarancyjne są świadczone w siedzibie producenta. Jeśli nie ma takiej możliwości, to klient ponosi koszt dojazdu liczony od siedziby do miejsca naprawy. 

 

Ile czasu trwa realizacja zamówienia sterownika parkingowego?

Typowe, niewielkie zamówienia są realizowane w terminie do 1 tygodnia. Jeśli oprogramowanie sterownika wymaga zmiany lub są wykonywane pewne dodatkowe funkcji, to ten terminu ulega wydłużeniu. Najczęściej terminy dostawy są ustalane w momencie złożenia zamówienia lub zapytania ofertowego. Sterowniki są wykonywane z uwzględnieniem specyfiki danego obiektu, dlatego w momencie składania zamówienia prosimy o wpłatę zaliczki (do ustalenia na etapie oferty).


Jakie są miesięczne koszty utrzymania systemu parkingowego?

Firma OVB Sterowniki nie pobiera żadnych opłat z tytułu użytkowania urządzenia jej produkcji. Raz zainstalowany i uruchomiony sterownik wymaga „normalnej” opieki, to jest jedynie wymiany żarówek w sygnalizatorach drogowych (jeśli nie są to sygnalizatory LED). Miesięczne koszty użytkowania są zależne od wybranych funkcji sterownika. Jeśli np. sterownik jest wyposażony w funkcję monitorowania statusu za pomocą łącza GSM/GPRS lub raportowanie z użyciem komunikatów SMS, to trzeba będzie ponieść opłaty abonamentowe.

 

Czy istnieje możliwość rozbudowy wersji podstawowej systemu parkingowego?

Ogłnie rzecz biorąc jest taka możliwość. Sterownik ma pewien zapas zasobów i budowę modułową, co umożliwia rozbudowę jego funkcjonalności. Co naturalne, można również zmienić jego oprogramowanie. Ograniczeniem funkcjonalności sterownika są możliwości jednostki centralnej. W szczególnych wypadkach może być konieczna jej wymiana na zapewniającą żądane funkcje. Zmiany w programie lub wymiana jednostki centralnej wykonywane są odpłatnie.


Ile trwają prace montażowe?

Czas montażu sterownika jest zróżnicowany i zależy od obiektu, liczby czujników oraz stopnia skomplikowania algorytmu sterowania ruchem. Montaż sterownika jest łatwy i może być wykonany przez ekipę wykonującą prace elektryczne. Nie też dużo czasu pod warunkiem, że są doprowadzone przewody pętli lub istnieje możliwość łatwego montażu sygnalizatorów, czujników oraz innych urządzeń współpracujących ze sterownikiem. Sam sterownik jest dostarczany w skrzynce stalowej lub alumioniowej przeznaczonej do przykręcenia do ściany. Typowy czas montażu sterownika STA-02 lub STA-03 nie poiwnien przekroczyć 1 dnia roboczego pod warunkiem wcześniejszego montażu pętli indukcyjnych. 

 

Czy instalacja pętli indukcyjnych wymaga ponownego ułożenia nawierzchni?

Pętle indukcyjne są układane na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na wycięciu w nawierzchni (zwykle asfaltowej lub betonowej) rowków i ułożeniu w nich pętli, a następnie zalaniu specjalną, syntetyczną masą zalewową. Drugi polega na ułożeniu pętli na ramie wykonanej np. z drewna i umieszczonej pod kostką brukową (rama zapewnia niezmienny kształt pętli i zabezpiecza ją przed przerwaniem). Oba sposoby są inwazyjne, ale nie wymagają ponownego nakładania całej nawierzchni, a tylko jej niewielkiej części.

 

Czy montażowi sterownika parkingowego towarzyszą dodatkowe koszty?

Uruchomienie sterownika przez specjalistę z OVB Sterowniki jest usługą płatną. Klient płaci za dojazd (1,2 złotych netto za 1 km; odległość jest liczona od siedziby firmy w Poznaniu do miejsca wykonania usługi) + stawkę za około 2 godziny robocze. Cena za usługę jest ustalana indywidualnie na etapie wyceny oferty.

 

Czy istnieje potrzeba konserwacji/przeglądów systemów parkingowych?

W standardowym wykonaniu sterownik parkingowy powinien być kontrolowany tak samo, jak zwykła szafka rozdzielcza. Dobrze jest do niej zajrzeć np. raz w roku lub częściej, aby wyeliminować potencjalne zagrożenia. Jedynym komponentem wymagającym stałej kontroli są sygnalizatory świetlne: żarówki przepalają się i muszą być wymieniane, diody LED z czasem tracą jasność świecenia.

 

Do jakiej temperatury otoczenia jest przystosowany sterownik systemu parkingowego?

W wykonaniu standardowym sterownik może pracować w temperaturze od -20 do +55°C mierzonej na zewnątrz obudowy sterownika.


Jaka może być maksymalna długość przewodów doprowadzonych do sterownika?

Długość kabli łączących detektory indukcyjne z wejściami pętli nie powinna przekraczać 100…150 m (zależnie od parametrów kabli łączących pętle z wejściami detektorów). Zaleca się stosowanie kabli telekomunikacyjnych typu „skrętka” w odpowiedniej izolacji. W szczególnych przypadkach konstrukcja sterownika jest rozdzielana, tj. detektory indukcyjne są instalowane oddzielnie, w oddzielnych obudowach, natomiast do sterownika są doprowadzane wysokie napięcia sygnalizacyjne, które trudno zakłócić. Jeśli długość kabli połączeniowych przekracza kilkanaście metrów, to firma OVB Electro zaleca stosowanie zabezpieczeń odgromowych (dostępne w ofercie). Długość kabli łączących sterownik z czujnikiem radarowym lub sygnalizatorem świetlnym jest uwarunkowana występującym na nim spadkiem napięcia. W praktyce jest ona bardzo duża i może wynosić nawet kilkaset metrów.

 

Jaka może być maksymalna długość przewodów łączących sterownik z wyświetlaczem SKZ?

Do przesyłania sygnałów danych pomiędzy sterownikiem a wyświetlaczem służy interfejs RS485. W poprawnej instalacji maksymalna odległość pomiędzy nadajnikiem a najdalej położonym wyświetlaczem wynosi około 1000 metrów.