Realizacje

W przeszłości realizowaliśmy różne zlecenia. Aktualnie specjalizujemy się w produkcji sterowników zarządzających ruchem oraz liczników/kontrolerów parkingowych. Z ofertą oferowanych przez nas urządzeń można zapoznać się wybierając menu "Produkty", natomiast dostępne dla nich akcesoria i części zamienne można przejrzeć korzystając z menu "Akcesoria". Jeśli nie zadowalają cię oferowane przez nas produkty standardowe i masz potrzebę wykonania nietypowej aplikacji lub innego zlecenia związanego z zarządzeniem ruchem lub automatyką, to zachęcamy do wysłania pytania przez e-mail lub formularz kontaktowy.

Sterownik dla parkingu podziemnego w Warszawie przy ul. Skoroszewskiej (dzielnica Ursus). Pętle indukcyjne są zamontowane w nawierzchni, na wjeździe do garażu i na wyjeździe z garażu. Zabezpieczona jest droga przejazdowa. Sterownik działa tylko po otwarciu bramy wjzdowej. Droga przejazdowa jest krótka i nie jest zabezpieczona za pomocą żadnych czujników. Sterownik STA-02 kontroluje dwa 2-komorowe sygnalizatory LED umieszczone na wjeździe i wyjeździe.

Sterownik STA-02 dla parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym znajdującym się przy ulicy Kościelnej w Poznaniu. W tej instalacji STA-02 steruje pracą 3 sygnalizatorów 2-komorowych oraz odbiera sygnały z 6 pętli indukcyjnych i 1 czujnika radarowego, z których:
- 4 pętle indukcyjne (2 na wjeździe do garażu i 2 na wyjeździe) pełnią rolę sygnalizatorów wjazdu/wyjazdu,
- 2 pętle są zamontowane w drodze przejazdowej i uniemożliwiają załączenie się świateł zezwalajacych na wjazd lub wyjazd z garażu, jeśli droga przed bramą jest zajęta,

,

Sterownik dla parkingu podziemnego w jednym z punktowców S.M. Brzeziny w Radomsku. Pętle indukcyjne są zamontowane pod kostką brukową, na wjeździe do garażu i wyjeździe z garażu. Droga przejazdowa jest krótka i widoczna, nie jest zabezpieczona za pomocą żadnych czujników Sterownik STA-02 steruje pracą dwóch sygnalizatorów umieszczonych na wjeździe i wyjeździe (ruch wahadłowy wyzwalany za pomocą sygnałów z pętli indukcyjnych).

Sterownik sygnalizacji STA-04 dla parkingu 2-poziomowego. Sygnalizacja żądania wjazdu/wyjazdu odbywa się za pomocą 3 pętli indukcyjnych zamontowanych w nawierzchni  oraz jednego czujnika radarowego przed wjazdem do budynku. Sterownik sygnalizacji STA-04 załącza 4 sygnalizatory 2-komorowe oraz współpracuje ze sterownikiem windy. Sygnalizacja żądania wjazdu/wyjazdu odbywa się na dwa sposoby.

, ,

Sterowanie sygnalizacją na parkingu podziemnym na ul. Białoprądnickiej w Krakowie. Sterownik STA-02 kontroluje pracę 4 sygnalizatorów 2-komorowych, których zmiany są wyzwalane przez czujniki radarowe zainstalowane przed wjazdem, przed wyjazdem i na drodze dojazdowej. Ze względu na brak detektorów pętli indukcyjnych, sterownik ma uproszczoną budowę i mieści się w niewielkiej skrzynce. Napięcie zasilające dla czujników radarowych oraz pomocnicze dla styków są dostarczane przez STA-02.

,

Sterownik sygnalizacji na parkingu podziemnym w wariancie współpracującym z barierami podczerwonymi. Na wjeździe i wyjeździe z garażu podziemnego są umieszczone dwie pary barier podczerwonych, co umożliwia poprawne wykrywanie kierunku ruchu oraz eliminowanie mniejszych i krótszych obiektów, niż samochody i inne pojazdy. Dodatkowo, oprogramowanie sterownika filtruje krótkie impulsy, które mogą być powodowane np. przez osoby przechodzące przez barierę. Dzięki zastosowniu barier IR obniżono całkowity koszt instalacji oraz wyeliminowano konieczność instalowania pętli indukcyjnych.

, ,

Sterownik STA-02C w wariancie współpracującym z 4 rozmieszczonymi nietypowo pętlami indukcyjnymi. Ze względu na nietypowe rozmieszczenie stanowisk parkingowych, 3 pętle powodują załączenie sygnalizatora w kierunku "wyjazd z garażu", a 1 w kierunku "wjazd do garażu". Ta zmodyfikowana na życzenie klienta wersja sterownika współpracuje z 3 sygnalizatorami.

,

Sterownik STA-02C wykonany dla firmy Elem, która była wykonawcą robót. Ze względu na wąską drogę dojazdową, konieczne było zainstalowanie 4 pętli pętli indukcyjnych, dzięki czemu zapewniono detekcję kierunku ruchu pojazdów (wjazd/wyjazd). Pętle indukcyjne zainstalowano w nawierzchni betonowej. Mimo iż standardowo oferujemy wsparcie przy uruchomieniu naszych produktów, to są one bardzo łatwe do zainstalowania, co udowodniła firma Elem, która samodzielnie, korzystajac jedynie z dotarczonej dokumentacji, wykonała montaż i uruchomienie sterownika. Brawo!

Sterownik SZR-01 dla firmy Draexlmeier, producenta wyposażenia wnętrz dla branży motoryzacyjnej. Sterownik zarządza ruchem na głównym skrzyżowaniu w hali fabrycznej. Współpracuje z 4 czujnikami radarowymi zainstalowanymi nad drogami przejazdowymi oraz  6 sygnalizatorami 2-komorowymi LED. Ruch jest kontrolowany za pomocą specjalnego algorytmu kołowego, tak aby zminimalizować przestoje na skrzyżowaniu. Opcjonalnie do sterownika można dołączyć przyciski dla pieszych.

, , ,

Sterownik sygnalizacji STA-02 zabezpieczający wyjazd z garażu podziemnego na ulicę Kościuszki. Kontroluje on pracę dwóch sygnalizatorów dwukomorowych oraz pojedynczego, przerywanego cyklicznie, światła ostrzegawczego (zgodnie z projektem budynku). Światło ostrzegawcze - zamontowane w bramie przejazdowej - jest załączane, gdy pojazd opuszczajacy garaż najedzie na pętlę indukcyjną umieszczoną pod kostką brukową, powodującą wyzwolenie zmiany stanu świateł. Światło ostrzegawcze jest wyłączane, gdy na sygnalizatorze umieszczonym przed wyjazdem z garażu zaświeci się światło czerwone.

, , ,

Sterowanie ruchem odbywa się za pomocą dwóch pulpitów obsługiwanych przez jednego lub dwóch operatorów. Każdy pulpit umożliwia zarządzanie pracą jednego z trzech kanałów w jednym z trzech trybów: wyłączony, myjnia, praca. Tryb sterowania ruchem na kanale jest wybierany ręcznie przez operatora lub operatorów za pomocą przełącznika zamontowanego na jednym z dwóch pulpitów. Stan pracy jest sygnalizowany przez kontrolki umieszczone na pulpicie.

, , , , ,

Sterownik sygnalizacji STA-02 dla parkingu 1-poziomowego. Sygnalizacja żądania wjazdu/wyjazdu odbywa się za pomocą 2 pętli indukcyjnych zamontowanych w nawierzchni: jednej na rampie wyjazdowej z garażu, a drugiej przed wyjazdem z garażu (na poziomie -1). Zastosowanie czujnika radarowego lub pętli na wjeździe nie było możliwe, ponieważ budynek znajduje się bardzo blisko drogi publicznej (pętla musiałaby być montowana w obrębie chodnika). W stanie spoczynkowym świeci się światło zielone umożliwiając bezpośredni wjazd z ulicy.

, ,

Standardowy sterownik STA-02 współpracujący z 4 pętlami indukcyjnymi. STA-02 kontroluje pracę sygnalizacji i zarządza ruchem na drodze dojazdowej do garazu podziemnego. Wyzwalanie sygnalizacji odbywa się za pomocą pętli indukcyjnych umieszczonych w nawierzchni garażu i pod kostką brukową na wjeździe.

,

Wariant sterownika STA-02C, który zapoczątkował wprowadzenie do oferty uproszczonej wersji sterownika sygnalizacji STA-03. Uproszczenie polega na wyzwalaniu sterownika jedynie od strony wjazdu lub wyjazdu i realizacji algorytmu, w której stan sygnalizatorów jest zmieniany po upływie zaprogramowanego czasu. W tej aplikacji sterownik zabezpiecza drogę zjazdową z poziomu "0" na poziom "-1". Wykonany go zgodnie z projektem architektonicznym budynku. Współpracuje z dwoma pętlami indukcyjnymi zamontowanymi na poziomie "0", przed zjazdem na poziom "-1".

Ponownie zlecenie na wykonanie sterownika sygnalizacji w garażu podziemnym w Szczecinie, w nowym budynku przy ul. Polskich Marynarzy. Sterownik STA-02 zabezpiecza drogę przejazdową. Ze względu na szeroką bramę wjazdową i wyjazdową, zamontowano pojedyncze pętle umieszczone na wjeździe i wyjeździe, które sterują przełączaniem faz sygnalizacji. Oprócz tego, sterownik jest wyposażony w czujnik otwarcia bramy - sygnalizacja działa tylko wtedy, gdy brama garażowa jest całkowicie otwarta.

Sterownik sygnalizacji świetlnej zabezpieczający wyjazd z garażu podziemnego. Zastosowano sterownik STA-03C mający możliwość współpracy z czujnikami radarowymi oraz dwoma sygnalizatorami 2-komorowymi. Na wjeździe do garażu świeci się światło zielone. Zmiana świateł następuje po wykryciu zbliżania się pojazdu od strony garażu. Doskonały przykład aplikacji, w której nie ma możliwości zamontowania pętli indukcyjnych i sygnał wyzwalający jest generowany przez inny rodzaj czujnika.

Sterownik z nowej serii STA-03A współpracujący z dwiema pętlami indukcyjnymi zainstalowanymi przed wjazdem do garażu podziemnego, wykonany na zamówienie klienta. W normalnym stanie, jeden sygnalizator zabrania wjazdu do garażu, a drugi pozwala na wyjazd. Ich stan zmienia się, gdy na pętle najedzie pojazd wjeżdżajacy do garażu i trwa przez ustalony czas (czasy trwania poszczególnych faz łatwo mogą być zmieniane przez użytkownika).

Sterownik STA-02 do garażu podziemnego budynku przy ul. Polskich Marynarzy w Szczecinie. Sterownik zarządza ruchem na parkingu podziemnym w punktowcu. Współpracuje z 3 pętlami indukcyjnymi - dwiema umieszczonymi na wjeździe na parking i jedną umieszczoną przy wyjeździe z parkingu.

Standardowy sterownik STA-02C w wer.2 współpracujący z dwiema parami pętli indukcyjnychzamontowanymi na wjeździe i wyjeździe z garażu podziemnego. Zabezpieczany jest zwężający się wjazd do garażu. Zamontowanie 2 par pętli było konieczne ze względu na wąski wjazd i wąski wyjazd oraz możliwość zakłócenia pracy sterownika.

,

Zlecenie dotyczyło sterowania ruchem w obrębie garażu 3-poziomego w budynku użytkowym przy Placu Bankowym w Warszawie. Zrealizowano je za pomocą pracujących autonomicznie, połączonych w sieć 2 sterowników STA-02. Każdy z załącza 2 sygnalizatory i współpracuje z 6 pętlami indukcyjnymi. Pętle indukcyjne są zamontowane w nawierzchni:
- na wjeździe na poszczególne poziomy garażu,
- w drodze przejazdowej,
- na wyjeździe z poszczególnych poziomów garażu,
- na drogach przejazdowych pomiędzy poziomami.

,

Jedna z pierwszych wersji licznika/kontrolera SKZ-02. Urządzenie liczy pojazdy wjeżdżające na parking i z niego wyjeżdżające oraz odejmuje stan licznika od całkowitej liczby miejsc Na czytelnym wyświetlaczu LED, zamontowanym nad wjazdem, jest pokazywany komunikat zawierający liczbę wolnych miejsc, np. "WOLNE: 12". W wypadku, jeśli nie ma miejsca, to na wyświetlaczu jest pokazywany komunikat "BRAK MIEJSC" przesuwający się w poziomie i przez to zwracający uwagę. Rolę czujników pojazdów pełnią dwie bariery podczerwone, a specjalny algorytm rozpoznaje kierunek ich ruchu (wjazd/wyjazd).

Licznik pojazdów na parkigu zakładowym firmy Imperial Tobacco w Tarnowie Podgórnym. Osiem wyświetlaczy umieszczonych w pylonach informacyjnych (2 pylony po 4 wyświetlacze) podaje aktualną liczbę wolnych miejsc na dwóch parkingach mieszczących ponad dwieście pojazdów każdy. Detekcja ruchu następuje za pomocą pętli indukcyjnych umieszczonych pod nawierzchnią z kostki brukowej. Sygnały z detektorów są przekazywane do sterownika umieszczonego na portierni, który zlicza pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające na oba parkingi transmitując do wyświetlaczy liczbę wolnych miejsc.