Produkty

Główny profil działalności firmy OVB Electro stanowią sterowniki parkingowe. W ofercie można znaleźć szereg rozwiązań urządzeń sterujących ruchem lub liczących pojazdy. Pytania można przesyłać na adres wsparcie@ovbelectro.pl.

Tablica wyników jest aplikacją wykonaną na bazie dwóch wyświetlaczy SKZ-02 oraz uniwersalnego sterownika wyświetlacza z interfejsem szeregowym. Na tablicy jest prezentowany czas bieżący (wyświetlacz dolny) oraz najkrótszy zmierzony (wyświetlacz górny). Odmierzanie czasu jest wyzwalane za pomocą sygnału „start odmierzenia”, zatrzymywane przez „stop odmierzania” i inicjowane przez „zerowanie”.

Sterownik SZR-01 jest przeznaczony do zarządzania ruchem wózków widłowych w hali fabrycznej lub magazynowej. W wersji mającej 4 wejścia i 4 wyjścia może odbierać sygnały z 4 czujników ruchu (detektor pętli, czujnik podczerwony lub radarowy) oraz sterować sygnalizatorami 2-komorowymi dołączonymi do 8 wyjść przekaźnikowych. Nadaje się do zastosowania na skrzyżowaniach, na których może usprawniać ruch wózków widłowych i innych pojazdów transportowych poruszających się z prędkością do 40 km/godz.

,

Sterownik wyświetlacza to moduł procesorowy w obudowie na szynę TS-35. Zawiera mikrokontroler z rodziny AVR, ma wejścia binarne oraz jeden z interfejsów szeregowych - zależnie od wariantu RS232 lub RS485. Parametry interfejsu mogą być dowolnie programowane. Do współpracy z wyświetlaczami SKZ-01 i SKZ-02 wymagane są: prędkość transmisji: 4800, n, 8, 1. Sterownik jest oferowany z różnymi aplikacjami, na przykład, konwersji poziomu wejść na liczbę pokazywaną na wyświetlaczu, pomiaru czasu itp. Rodzaj aplikacji określa się na etapie zamówienia.

Sterownik STA-04 jest przeznaczony do kontroli świateł sterujących wjazdem na parking 2-poziomowy z dwiema drogami przejazdowymi. Dla realizacji tego zadania, typowy sterownik odbiera sygnały z 4 czujników zamontowanych na drogach przejazdowych oraz steruje pracą 4 sygnalizatorów 2-komorowych. Ten wariant sterownika bazuje na popularnym rozwiązaniu STA-02, niejako integrując w oprogramowaniu dwa takie sterowniki komunikujące się za pomocą wewnętrznej (programowej) magistrali danych.

Sterownik STA-03 jest przeznaczony do kontroli świateł sterujących wjazdem na parking lub do innego obszaru pojazdów dojeżdżających drogą z pasem ruchu w jednym kierunku. Wykonano go w oparciu o nowoczesny kontroler mikroprocesorowy realizujący predefiniowane funkcje sterowania wjazdem. Na życzenie jego oprogramowanie może być modyfikowane i dostosowywane do potrzeb konkretnego obiektu.

Sterownik STA-02 jest przeznaczony do kontroli świateł sterujących wjazdem na parking lub na inny obszar pojazdów dojeżdżających drogą z pasem ruchu w jednym kierunku. Wykonano go w oparciu o nowoczesny kontroler mikroprocesorowy. Jest on oferowany jako wyrób standardowy, realizujący predefiniowane funkcje sterowania wjazdem. Na życzenie oprogramowanie sterownika może być modyfikowane i dostosowywane do potrzeb konkretnego obiektu.

Sterownik STA-01 jest przeznaczony do cyklicznego załączania świateł kierujących ruchem wahadłowym w predefiniowanych odstępach czasu. Typowo załącza dwa sygnalizatory 2-komorowe o kolorach świecenia zielonym i czerwonym, zasilane napięciem 230 V AC, dołączone do wyjść przekaźnikowych. Sterownik wykonano w oparciu o nowoczesny kontroler mikroprocesorowy realizujący predefiniowane funkcje. Na życzenie jego oprogramowanie może być modyfikowane i dostosowywane do potrzeb konkretnego obiektu.

Sterownik SS-03 jest przeznaczony do cyklicznego załączania świateł kierujących ruchem na podstawie sygnałów start/stop odbieranych z sensorów zamontowanych na początku i na końcu drogi przejazdowej lub w predefiniowanych odstępach czasu. Typowo, załącza dwa sygnalizatory o kolorach świecenia zielonym i czerwonym, zasilane napięciem 24 V DC, dołączone do wyjść zasilających.

,

Sterownik SS-02 w wersji 1 jest przeznaczony do cyklicznego załączania świateł kierujących ruchem na podstawie sygnałów start/stop odbieranych z sensorów zamontowanych na początku i na końcu drogi przejazdowej lub w predefiniowanych odstępach czasu. Typowo, załącza dwa sygnalizatory o kolorach świecenia zielonym i czerwonym, zasilane napięciem 24 V DC, dołączone do wyjść przekaźnikowych. Sterownik wykonano w oparciu o nowoczesny kontroler mikroprocesorowy realizujący predefiniowane funkcje.

Sterownik SS-01 jest przeznaczony do cyklicznego załączania świateł kierujących ruchem w predefiniowanych odstępach czasu. Typowo, załącza dwa sygnalizatory o kolorach świecenia zielonym i czerwonym, zasilane napięciem 24 V DC, dołączone do wyjść przekaźnikowych. Sterownik wykonano w oparciu o nowoczesny kontroler mikroprocesorowy realizujący predefiniowane funkcje. Na życzenie jego oprogramowanie może być modyfikowane i dostosowywane do potrzeb konkretnego obiektu.

3-cyfrowy wyświetlacz LED jest przeznaczony do pokazywania liczb z zakresu 0…999 przesyłanych za pomocą interfejsu szeregowego przez system nadrzędny z mikrokontrolerem lub komputer PC. Wyświetlacz może być kontrolowany za pomocą dowolnego urządzenia wyposażonego w interfejs szeregowy RS232 lub RS485 o parametrach transmisji: 4800, n, 8, 1.

, ,

3-cyfrowy wyświetlacz LED jest przeznaczony do pokazywania liczb z zakresu 0…999 przesyłanych za pomocą interfejsu szeregowego przez system nadrzędny z mikrokontrolerem lub komputer PC. Cyfry są wyświetlana z użyciem techniki multipleksowania, co pozwala na ograniczenie poboru energii. W podstawowej wersji wyświetlacz współpracuje z licznikiem/kontrolerem parkingowym SKZ-02.

,

Kontroler / licznik SKZ-02 jest przeznaczony do liczenia pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających z dwóch parkingów. W wersji 02 kontroler współpracuje z 3-cyfrowymi wyświetlaczami LED wskazującymi liczbę dostępnych miejsc odrębnie na obu na parkingach. Kontroler SKZ-02C może współpracować z pętlami indukcyjnymi, czujnikami radarowymi lub barierami podczerwieni zamontowanymi przy wjazdach i wyjazdach z parkingów. Wynik zliczania może być modyfikowany za pomocą strony Web i/lub przycisków.

Kontroler / licznik SKZ-01 jest przeznaczony do liczenia pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających na pojedynczy parking. W wersji 01 kontroler współpracuje z wyświetlaczem alfanumerycznym lub 3-cyfrowym wyświetlaczem LED wskazującym liczbę dostępnych miejsc na parkingu. Kontroler SKZ-01 może współpracować z pętlami indukcyjnymi, czujnikami radarowymi lub barierami podczerwieni zamontowanymi przy wjazdach i wyjazdach z parkingów. Wynik zliczania może być modyfikowany za pomocą strony Web i/lub przycisków.