Akcesoria

Tu można znaleźć akcesoria dodatkowe oraz części zamienne do oferowanych przez nas produktów. Jeśli czegoś brak na liście lub masz nietypowe zapotrzebowanie, to zachęcamy do kontaktu.

Wyświetlacz jest przeznaczony do pokazywania liczb z zakresu 0…999 przesyłanych za pomocą jednego z dwóch interfejsów szeregowych: RS232 lub RS485. W tym celu wykorzystuje nieskomplikowany protokół komunikacyjny, który pozwala na łączenie wyświetlaczy w zespoły, o własnych adresie, odbierające i wyświetlające przeznaczone dla nich dane. Wyświetlacz jest oferowany w formie modułu przeznaczonego do zamontowania we własnej obudowie, np. pylonie informacyjnym przy wjeździe na parking. Mocowanie płytki jest wykonywane za pomocą 8 śrub M3.

Wyświetlacz jest przeznaczony do pokazywania liczb z zakresu 0…999 przesyłanych za pomocą wy-branego interfejsu szeregowego: RS232 lub RS485. W tym celu wykorzystuje nieskomplikowany pro-tokół komunikacyjny zawierający adres konkretnego wyświetlacza, pozwalający na łączenie wyświe-tlaczy w zespoły kontrolowane za pomocą pary przewodów, odbierające i wyświetlające przeznaczone dla nich dane.

Wyświetlacz alfanumeryczny LED 12 znaków. Przystosowany do pracy na zewnątrz budynku. Zasilanie 230V AC, sterowanie za pomocą interfejsu szeregowego RS232 lub RS485.

Sygnalizator LED. Zasilanie 24V AC/DC lub 230V AC. Średnica pola 120mm. Dostępny w kolorach świecenia zielonym, czerwonym i pomarańczowym. Łatwe łączenie sygnalizatorów w zespoły wielokomorowe.

Pilot do programowania detektorów radarowych Herkules 2. Umożliwia zmianę trybu pracy, programowanie czułości, sposobu działania wyjść przekaźnikowych i nastawę innych parametrów.

Pętla indukcyjna o obwodzie 6, 15 lub 21 metrów z kablem połączeniowym o długości 15 metrów. Przeznaczona do układania w rowku w nawierzchni drogi, pod kostką brukową. Współpracuje z większością detektorów pętli dostępnych na rynku. Solidnie wykonana i trwała. Szczegółowe informacje odnośnie do montażu pętli można znaleźć w załącznikach.

Czujnik radorowy Herkules 2. Reaguje na poruszające się obiekty. Możliwość rozróżniania pieszych i pojazdów. W aplikacjach, zastępuje detektor radarowy z dwoma pętlami, jednak w przeciwieństwie do niego rozróżnia ruch tylko w jednym kierunku.

2-kanałowy detektor pętli indukcyjnej zasilany napięciem 24V DC. Współpracuje z dwiema pętlami inducyjnymi i może pracować jako 2 niezależne detektory lub pojedynczy detektor z wykrywaniem kierunku ruchu pojazdu.

2-kanałowy detektor pętli indukcyjnej zasilany napięciem 230V AC. Współpracuje z dwiema pętlami inducyjnymi i może pracować jako 2 niezależne detektory lub pojedynczy detektor z wykrywaniem kierunku ruchu pojazdu.

1-kanałowy detektor pętli indukcyjnej zasilany napięciem 24V DC. Współpracuje z pojedynczą petlą i nie umożliwia detekcji kierunku ruchu.

1-kanałowy detektor pętli indukcyjnej zasilany napięciem 230V AC. Współpracuje z pojedynczą petlą i nie umożliwia detekcji kierunku ruchu.

Bariera świetlna pracująca w podczerwieni DCF-180, komplet (nadajnik + odbiornik).  Reaguje na przerwanie wiązki światła podczerwonego docierającej z nadajnika do odbiornika.