Programator detektorów radarowych Herkules 2

Łatwy w użyciu dwukierunkowy pilot pracujący w podczerwieni. Programuje nastawy detektora Herkules 2 i odbiera od niego dane zawierające potwierdzenie przyjecia parametrów oraz bieżące nastwy. Oprócz tego, dzięki wbudowanemu detektorowi podczerwieni, pilota można używać do precyzyjnego ustawienia obszarów detekcji czujników pracujących z wykorzystaniem promieniowania IR (kurtyny bezpieczeństwa, bariery świetlne i inne).

Strona internetowa producenta