SKZ-LED-01: wyświetlacz LED, czerwony lub zielony, 3 cyfry 20 cm

3-cyfrowy wyświetlacz LED jest przeznaczony do pokazywania liczb z zakresu 0…999 przesyłanych za pomocą interfejsu szeregowego przez system nadrzędny z mikrokontrolerem lub komputer PC. Cyfry są wyświetlana z użyciem techniki multipleksowania, co pozwala na ograniczenie poboru energii. W podstawowej wersji wyświetlacz współpracuje z licznikiem/kontrolerem parkingowym SKZ-02.