SKZ-LED-02: wyświetlacz LED, biały, 3 cyfry 15 cm

3-cyfrowy wyświetlacz LED jest przeznaczony do pokazywania liczb z zakresu 0…999 przesyłanych za pomocą interfejsu szeregowego przez system nadrzędny z mikrokontrolerem lub komputer PC. Wyświetlacz może być kontrolowany za pomocą dowolnego urządzenia wyposażonego w interfejs szeregowy RS232 lub RS485 o parametrach transmisji: 4800, n, 8, 1.