SS-01: sterownik dla zjeżdżalni w aquaparku

Sterownik SS-01 jest przeznaczony do cyklicznego załączania świateł kierujących ruchem w predefiniowanych odstępach czasu. Typowo, załącza dwa sygnalizatory o kolorach świecenia zielonym i czerwonym, zasilane napięciem 24 V DC, dołączone do wyjść przekaźnikowych. Sterownik wykonano w oparciu o nowoczesny kontroler mikroprocesorowy realizujący predefiniowane funkcje. Na życzenie jego oprogramowanie może być modyfikowane i dostosowywane do potrzeb konkretnego obiektu. Program sterujący umożliwia użytkownikowi (bez potrzeby wzywania serwisu) ustawienie czasu załączenia dwóch wyjść sterownika.