SS-03: sterownik dla zjeżdżalni w aquaparku, z pomiarem czasu i rejestracją rekordu

Sterownik SS-03 jest przeznaczony do cyklicznego załączania świateł kierujących ruchem na podstawie sygnałów start/stop odbieranych z sensorów zamontowanych na początku i na końcu drogi przejazdowej lub w predefiniowanych odstępach czasu. Typowo, załącza dwa sygnalizatory o kolorach świecenia zielonym i czerwonym, zasilane napięciem 24 V DC, dołączone do wyjść zasilających. Oprócz tego sterownik mierzy czas zjazdu oraz przesyła dane do wyświetlacza zewnętrznego wskazując czas bieżący oraz czas zjazdu. Sterownik wykonano w oparciu o nowoczesny kontroler mikroprocesorowy realizujący predefiniowane funkcje. Na życzenie jego oprogramowanie może być modyfikowane i dostosowywane do potrzeb konkretnego obiektu.