STA-01: sterownik ruchu wahadłowego

Sterownik STA-01 jest przeznaczony do cyklicznego załączania świateł kierujących ruchem wahadłowym w predefiniowanych odstępach czasu. Typowo załącza dwa sygnalizatory 2-komorowe o kolorach świecenia zielonym i czerwonym, zasilane napięciem 230 V AC, dołączone do wyjść przekaźnikowych. Sterownik wykonano w oparciu o nowoczesny kontroler mikroprocesorowy realizujący predefiniowane funkcje. Na życzenie jego oprogramowanie może być modyfikowane i dostosowywane do potrzeb konkretnego obiektu. Program sterujący umożliwia użytkownikowi (bez potrzeby wzywania serwisu) ustawienie czasu załączenia dwóch wyjść sterownika.