Licznik pojazdów na parkingu podziemnym w Wejherowie w budynku przy ul. I Brygady Pancernej W.P.

Jedna z pierwszych wersji licznika/kontrolera SKZ-02. Urządzenie liczy pojazdy wjeżdżające na parking i z niego wyjeżdżające oraz odejmuje stan licznika od całkowitej liczby miejsc Na czytelnym wyświetlaczu LED, zamontowanym nad wjazdem, jest pokazywany komunikat zawierający liczbę wolnych miejsc, np. "WOLNE: 12". W wypadku, jeśli nie ma miejsca, to na wyświetlaczu jest pokazywany komunikat "BRAK MIEJSC" przesuwający się w poziomie i przez to zwracający uwagę. Rolę czujników pojazdów pełnią dwie bariery podczerwone, a specjalny algorytm rozpoznaje kierunek ich ruchu (wjazd/wyjazd). Dzięki zastosowaniu barier uniknięto konieczności montażu pętli indukcyjnych, co obniżyło koszt całej instalacji. Stan licznika może być korygowany i zerowany drogą radiową przez obsługę parkingu.