Sterownik sygnalizacji w Gdańsku na osiedlu Kamienice Malczewskiego

Wariant sterownika STA-02C, który zapoczątkował wprowadzenie do oferty uproszczonej wersji sterownika sygnalizacji STA-03. Uproszczenie polega na wyzwalaniu sterownika jedynie od strony wjazdu lub wyjazdu i realizacji algorytmu, w której stan sygnalizatorów jest zmieniany po upływie zaprogramowanego czasu. W tej aplikacji sterownik zabezpiecza drogę zjazdową z poziomu "0" na poziom "-1". Wykonany go zgodnie z projektem architektonicznym budynku. Współpracuje z dwoma pętlami indukcyjnymi zamontowanymi na poziomie "0", przed zjazdem na poziom "-1". Realizuje przy tym funkcję zabezpieczenia przeciwpożarowego garażu zabraniając wjazdu, jeśli alarm jest aktywny.