Sygnalizacja na parkingu podziemnym przy ul. Białoprądnickiej w Krakowie

Sterowanie sygnalizacją na parkingu podziemnym na ul. Białoprądnickiej w Krakowie. Sterownik STA-02 kontroluje pracę 4 sygnalizatorów 2-komorowych, których zmiany są wyzwalane przez czujniki radarowe zainstalowane przed wjazdem, przed wyjazdem i na drodze dojazdowej. Ze względu na brak detektorów pętli indukcyjnych, sterownik ma uproszczoną budowę i mieści się w niewielkiej skrzynce. Napięcie zasilające dla czujników radarowych oraz pomocnicze dla styków są dostarczane przez STA-02.