Sygnalizacja na parkingu podziemnym przy ul. Krysiewicza w Poznaniu (kamienica Żelazko)

Sterownik sygnalizacji STA-04 dla parkingu 2-poziomowego. Sygnalizacja żądania wjazdu/wyjazdu odbywa się za pomocą 3 pętli indukcyjnych zamontowanych w nawierzchni  oraz jednego czujnika radarowego przed wjazdem do budynku. Sterownik sygnalizacji STA-04 załącza 4 sygnalizatory 2-komorowe oraz współpracuje ze sterownikiem windy. Sygnalizacja żądania wjazdu/wyjazdu odbywa się na dwa sposoby. Na poziomie „0” jest zamontowany czujnik radarowy (na budynku przed wjazdem) oraz trzy pętle indukcyjne: jedna przed wjazdem do windy, a dwie przed wyjazdem z garażu na poziomie „0” (detekcja kierunku ruchu, aby rozpoznać czy ktoś wjeżdża do garażu, czy z niego wyjeżdża). Oprócz tego, sterownik odbiera informację o ruchu windy, gdy użytkownik pojazdu parkującego na poziomie „-1” ma zamiar opuścić garaż lub do niego wjechać. Sterownik wykonano dla firmy Link z Poznania, która była wykonawcą prac elektrycznych.