Sygnalizacja na parkingu podziemnym w Poznaniu przy ul. Kościelnej

Sterownik STA-02 dla parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym znajdującym się przy ulicy Kościelnej w Poznaniu. W tej instalacji STA-02 steruje pracą 3 sygnalizatorów 2-komorowych oraz odbiera sygnały z 6 pętli indukcyjnych i 1 czujnika radarowego, z których:
- 4 pętle indukcyjne (2 na wjeździe do garażu i 2 na wyjeździe) pełnią rolę sygnalizatorów wjazdu/wyjazdu,
- 2 pętle są zamontowane w drodze przejazdowej i uniemożliwiają załączenie się świateł zezwalajacych na wjazd lub wyjazd z garażu, jeśli droga przed bramą jest zajęta,
- czujnik radarowy zabezpiecza drogę wyjazdową z garażu,
- 2 sygnalizatory 2-komorowe sterują ruchem w obrębie garażu,
- 1 sygnalizator 2-komorowy steruje ruchem na drodze przed bramą garażową.