STA-02: sterownik do 1-poziomowego garażu podziemnego

Sterownik STA-02 jest przeznaczony do kontroli świateł sterujących wjazdem na parking lub na inny obszar pojazdów dojeżdżających drogą z pasem ruchu w jednym kierunku. Wykonano go w oparciu o nowoczesny kontroler mikroprocesorowy. Jest on oferowany jako wyrób standardowy, realizujący predefiniowane funkcje sterowania wjazdem. Na życzenie oprogramowanie sterownika może być modyfikowane i dostosowywane do potrzeb konkretnego obiektu. Program sterujący umożliwia użytkownikowi (bez potrzeby wzywania serwisu) zaprogramowanie różnych reakcji sterownika na sygnały kontrolne, ustawienie różnych interwałów (czas przejazdu, przekroczenie czasu i zadziałanie sygnalizacji awaryjnej, czasy trwania poszczególnych faz itp.). Standardowe wersje sterownika współpracują z: czujnikiem radarowym, detektorem pętli indukcyjnych, barierami podczerwieni. Rodzaj współpracującego czujnika określa się na etapie zamówienia.