STA-04: sterownik do 2-poziomowego garażu podziemnego

Sterownik STA-04 jest przeznaczony do kontroli świateł sterujących wjazdem na parking 2-poziomowy z dwiema drogami przejazdowymi. Dla realizacji tego zadania, typowy sterownik odbiera sygnały z 4 czujników zamontowanych na drogach przejazdowych oraz steruje pracą 4 sygnalizatorów 2-komorowych. Ten wariant sterownika bazuje na popularnym rozwiązaniu STA-02, niejako integrując w oprogramowaniu dwa takie sterowniki komunikujące się za pomocą wewnętrznej (programowej) magistrali danych. Wykonano go w oparciu o nowoczesny sterownik mikroprocesorowy realizujący predefiniowane funkcje sterowania wjazdem. Na życzenie klienta jego oprogramowanie może być modyfikowane i dostosowywane do potrzeb konkretnego obiektu. Program sterujący umożliwia użytkownikowi (bez potrzeby wzywania serwisu) zaprogramowanie róż-nych reakcji sterownika na sygnały kontrolne, ustawienie różnych interwałów (czasy przejazdów, czasy trwania poszczególnych faz itp.). Sterownik może współpracować z: czujnikami radarowymi, pętlami indukcyjnymi, barierami podczerwieni. Rodzaj współpracujących czujników określa się na etapie zamówienia.