Tablica wyników dla zjeżdżalni

Tablica wyników jest aplikacją wykonaną na bazie dwóch wyświetlaczy SKZ-02 oraz uniwersalnego sterownika wyświetlacza z interfejsem szeregowym. Na tablicy jest prezentowany czas bieżący (wyświetlacz dolny) oraz najkrótszy zmierzony (wyświetlacz górny). Odmierzanie czasu jest wyzwalane za pomocą sygnału „start odmierzenia”, zatrzymywane przez „stop odmierzania” i inicjowane przez „zerowanie”.

Załączniki: